Złote zasady inwestowania w fundusze

Polacy najczęściej inwestują w lokaty albo konta oszczędnościowe. Wszystko dlatego, że obawiają się ryzyka, jakie wiąże się z lokowaniem oszczędności w funduszach inwestycyjnych. Jeśli jednak przyszły inwestor pozna główne zasady, jakie wiążą się z taką możliwością pomnażania środków, może odnieść spory sukces.

1. Akceptacja ryzyka inwestycyjnego

Każdy inwestor musi zdawać sobie sprawę, że inwestowanie w fundusze inwestycyjne niesie za sobą ryzyko. Należy pamiętać, że lokując swój kapitał, trzeba jednocześnie zaakceptować ryzyko utraty jego części albo nawet całości.

Eksperci rynku finansowego potwierdzają, że inwestorzy, którzy zdecydują się na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach obarczonych największym ryzykiem, jednocześnie mogą liczyć na największe zyski.

2. Czas inwestowania

Im dłużej, tym lepiej. Ta zasada sprawdza się w przypadku funduszy inwestycyjnych w 100%. Inwestycje długoterminowe pozwalają na minimalizowanie ryzyka. Wszystko dlatego, że w długim terminie sytuacja na rynku może się zmieniać, a inwestor ma czas na reagowanie w przypadku niekorzystnych czynników.

Przy inwestycjach krótkoterminowych oczekiwanie na stabilność wartości funduszy jest niemożliwe. W krótkim czasie inwestor może stracić cały swój kapitał i nie ma już szansy na odrobienie strat.

3. Lokowanie kapitału

Znacznie lepiej jest zakładać cały portfel inwestycyjny aniżeli lokować swoje oszczędności w jeden rodzaj aktywów. Wszystko dla zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego. W przypadku niepowodzenia inwestor straci tylko część kapitału, a część nadal pozostanie bezpieczna. Praktycznie nie ma możliwości, by kraksa nastąpiła w tym samym czasie na kilku rynkach.

Warto też wspomnieć, że nawet inwestowanie w fundusze inwestycyjne może być bezpieczne. Można lokować oszczędności w lokatę wraz z funduszem. Wtedy inwestor ma pewność zysku z tytułu lokaty, ograniczone ryzyko ponosi tylko w związku z częścią kapitału, która została przeznaczona na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu.

4. Inwestowanie z ekspertem

Początkujący inwestorzy nie muszą posiadać dużego kapitału. Okazuje się, że jednostki uczestnictwa można nabywać już od 50 złotych. Na pewno jednak muszą wykazywać się odpowiednią wiedzą z zakresu inwestowania, by osiągać sukces i móc pomnażać swoje oszczędności.

Ci, którzy nie do końca orientują się w kwestiach funkcjonowania mechanizmów funduszy inwestycyjnych, mogą skorzystać ze wsparcia doświadczonych doradców inwestycyjnych. Wtedy rola inwestora kończy się na wniesieniu kapitału o odpowiedniej wartości. Zarządzaniem portfelem inwestycyjnym zajmuje się wtedy ekspert.

5. Wzrost świadomości

Polacy nadal rzadko inwestują w fundusze inwestycyjne. W porównaniu z mieszkańcami Niemiec czy Francji niewiele wiemy o tej formie pomnażania swoich oszczędności. Wolimy inwestować bez ryzyka i zarabiać mniej.

Okazuje się, że to właśnie inwestowanie w fundusze inwestycyjne może przynieść największe korzyści finansowe. Im większe ryzyko, tym większy zysk – to idealny opis funduszy. Polacy muszą przestać obawiać się inwestycji. Samo odkładanie do skarbonki już dawno przestało być opłacalne.

About The Author

Related posts

Money.pl - Kliknij po więcej
Wiadomości ze świata
Wspierane przez Money.pl