Szansa na dotacje na badania i rozwój (R&D) dla dużych przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, którzy poszukują możliwości pozyskania kapitału na wsparcie badań przemysłowych i prac rozwojowych (R&D), mogą szansa-na-dotacje-na-badania-i-rozwoj-r-d-dla-duzych-przedsiebiorcowotrzymać dodatkowe środki finansowe. Do 15 maja br. można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wsparcie projektów celowych”. W odróżnieniu od poprzedniej edycji w POIG wydzielono odrębny budżet dla dużych przedsiębiorców. Jest to istotna zmiana, która znacząco zwiększa ich szanse na pozyskanie finansowania – oceniają eksperci Deloitte.

Nabór wniosków w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, koordynowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, rozpoczął się 16 kwietnia br. i potrwa do 15 maja 2012 r. Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów badawczych w obecnej edycji konkursu to 167 mln euro, z czego 58 mln euro może trafić do dużych przedsiębiorstw. Dotychczas zasady konkursu preferowały wnioski składane przez małych i średnich przedsiębiorców (MSP).

„Uwzględnienie w 2011 r. preferencyjnych zasad dla MSP w kryteriach oceny wniosków, w połączeniu z ogromną konkurencją doprowadziło w praktyce. do wykluczenia z programu dużych przedsiębiorców. Nowe reguły, które wchodzą życie w tym roku zwiększają szansę dużych podmiotów na dotację dlatego oni w szczególności powinni zainteresować się możliwościami, które oferuje program.” – zauważa Magdalena Burnat-Mikosz, Partner Deloitte, Lider zespołu R&D and Government Incentives w Europie Środkowej.

Według ekspertów Deloitte, zmiana zasad oceny wniosków oznacza, że można spodziewać się wzmożonej aktywności dużych przedsiębiorców w ogłoszonej właśnie edycji konkursu. Zainteresowanie będzie tym większe, iż fundusze europejskie na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych w perspektywie 2007-2013 zostały praktycznie wyczerpane i jest to jedna z ostatnich możliwości otrzymania dotacji.Zasady uczestnictwa w programie przewidują, że dofinansowaniu będą podlegać projekty celowe w części obejmującej badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorców. Wymagana minimalna wartość wydatków kwalifikowanych to 3 mln PLN, przy czym całkowita wartość projektu (obejmującego część badawczą i wdrożeniową) nie może przekroczyć 50 mln euro.

Zgłaszane projekty oceniane będą przede wszystkim pod względem poziomu innowacyjności wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych. Dopuszczone będą jedynie projekty w zakresie wysokich i średnio-wysokich technologii.

„Przekazanie odpowiedzialności za organizację konkursu do Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju, jak również dopuszczenie jedynie branż wysokich technologii spowoduje, iż w trakcie oceny nacisk kładziony będzie przede wszystkim na potencjał naukowy projektów” – ocenia Ewa Rutczyńska-Jamróz, Menedżer w zespole R&D and Government Incentives Deloitte.

Intensywność wsparcia zależeć będzie od wielkości przedsiębiorstwa i od rodzaju prowadzonych badań. Duzi przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku badań przemysłowych oraz 25% – w przypadku prac rozwojowych. Mali i średni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o premię odpowiednio 20 i 10 punktów procentowych. W określonych przypadkach, tj. przy skutecznej współpracy z innymi, niepowiązanymi przedsiębiorstwami lub organizacją badawczą czy przy rozpowszechnianiu wyników badań przemysłowych, wszyscy przedsiębiorcy mogą dodatkowo starać się o premię w wysokości 15 punktów procentowych. Wsparcie nie może przy tym przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych. Obowiązują również limity kwotowe. Co do zasady maksymalna wartość wsparcia nie może przekroczyć 7,5 mln euro, zaś w przypadku, gdy koszty kwalifikowane badań przemysłowych stanowić będą ponad połowę całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu – 10 mln euro.

Zdaniem ekspertów Deloitte, wysoki budżet tegorocznego programu, jak również wprowadzenie zmian dających dużym przedsiębiorstwom realną możliwość udziału w konkursie jest szansą, którą na pewno warto wykorzystać. „Duża konkurencja i zainteresowanie konkursem jest efektem dostosowania zasad uczestnictwa w programie do aktualnych potrzeb i wyjścia naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych beneficjentów. Dlatego tak wielu z nich upatruje w nim szansę na uzyskanie znaczących środków na badania i rozwój.” – dodaje Magdalena Burnat-Mikosz z Deloitte.

 

Źródło: Informacja Prasowa

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Money.pl - Kliknij po więcej
Wiadomości ze świata
Wspierane przez Money.pl