Czym jest kredyt konsolidacyjny i kto może się o niego starać? Krótki poradnik

Uruchomiona linia kredytowa w rachunku osobistym, karta kredytowa, kilka kredytów gotówkowych, kredyty ratalne… – to zobowiązania, które każdego miesiąca znacznie zmniejszają dochody wielu gospodarstw domowych. Zamiast płacić wiele rat, można wszystkie zamienić na jedną – najczęściej niższą

Zgodnie z danymi Biura Informacji Kredytowej (BIK), już 16% Polaków w przedziale wiekowym 18-24 lata posiada na swoim koncie zobowiązania kredytowe. Zaciąganie kolejnych zobowiązań sprawia, że wysokość miesięcznych rat wzrasta i może niebezpiecznie zbliżyć się do kwoty przekraczającej możliwości domowego budżetu. W takiej sytuacji pomocny może okazać się kredyt skonsolidowany.

Kredyt konsolidacyjny, czyli co?

Kredyt konsolidacyjny to produkt, który umożliwia przejęcie przez bank wszystkich zobowiązań kredytowych zaciągniętych w różnych bankach w zamian za jedną, z reguły niższą, ratę. W praktyce, oznacza to wzięcie większego kredytu – kwoty pozwalającej spłacić dotychczasowe zobowiązania – i regulowanie jednego, nowego zobowiązania w comiesięcznych ratach.

Kredyt skonsolidowany a potencjalni kredytobiorcy

O kredyt konsolidacyjny może starać się każdy, kto posiada na swoim koncie co najmniej dwa zobowiązania kredytowe – wysokość zadłużenia nie odgrywa przy tym większej roli. Ważne jest jednak to, by kredytobiorca spełniał kryteria wskazane przez bank, m.in.:

– posiadał stałe źródło dochodów w takiej wysokości, by miał zdolność kredytową;

– był osobą pełnoletnią, wykazywał się dobrą historią kredytową w BIK;

Ponadto, w przypadku zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego na wysoką kwotę, wiele banków wymaga posiadania zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomość.

Konsolidacja zaciągana jest w 4 głównych przypadkach.

  • By zmniejszyć wysokość comiesięcznych rat

Przy wielu nakładających się na siebie zobowiązaniach kredytowych może dojść do sytuacji, w której łączna wartość rat przekracza miesięczny budżet. Konsolidacja pozwala obniżyć comiesięczny wydatek. Jest to możliwe dzięki rozłożeniu zadłużenia na dłuższy okres oraz niższemu oprocentowaniu.

  • By wydłużyć okres spłaty zobowiązań

Często kredyty gotówkowe czy kredyty ratalne rozkładane są na okres kilkunastu miesięcy. Kredyt skonsolidowany może pozwolić przedłużyć czas na uregulowanie zadłużenia.

  • By spłacać tylko jedno zobowiązanie w miesiącu

Posiadanie kilku kredytów z różnymi terminami spłaty może spowodować trudności z zapamiętaniem dat uregulowania należności. I w tym przypadku konsolidacja kredytów jest dobrym rozwiązaniem – zamienia wszystkie zobowiązania z różnym terminem spłaty na jedno z dogodną dla nas datą, dopasowaną np. do terminu wpływów z pracy.

  • By uzyskać dodatkową gotówkę na dowolny cel

Skonsolidowany kredyt to dobra opcja dla osób, które chcą spłacić swoje zobowiązania zaciągnięte w kilku bankach, a jednocześnie uzyskać dodatkową gotówkę do wykorzystania w dowolny sposób.

Niektóre banki oferują także możliwość zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego wspólnie z małżonkiem czy osobą zamieszkującą pod tym samym adresem. Jeśli jednak kwota kredytu nie przekracza 40 tys. złotych, nie jest wymagane przystąpienie drugiej osoby jako współkredytobiorcy.

About The Author

Related posts

Money.pl - Kliknij po więcej
Wiadomości ze świata
Wspierane przez Money.pl